Polityka prywatności i plików cookies

www.fivesistersproject.pl

SPIS TREŚCI

 1. Co zawiera polityka prywatności?
 2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 3. Jak dbamy o Twoje dane?
 4. Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?
 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
 7. Odbiorcy danych
 8. Czy Twoje dane są przekazywane również do Państw Trzecich (spoza uropejskiego Obszaru Gospodarczego)?
 9. Wymóg podania danych osobowych
 10. Jak długo przetwrzamy Twoje dane?
 11. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 12. Usługi elektroniczne
 13. Konto uzytkownika
 14. Opinie o produktach
 15. Płatności odroczone
 16. Odstapienie od umowy
 17. Media społecznościowe
 18. Konkursy
 19. Promocje
 20. Remarketing
 21. Retargeting
 22. Badanie satysfakcji klientów
 23. Pomiary statystyczne, analitka, bezpieczeństwo i ulepszanie naszych usług
 24. Cookies i narzędzia wdrożone na stronie
 25. Jak zabezpieczamy Twoje dane?
 26. Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona i jak się o tym dowiesz?
 27. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja polityki?

1. Co zawiera polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności Serwisu Usługodawcy („Serwis”) („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne przedstawienie zasad funkcjonowania Serwisu, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania (przy czym aktualność części zapisów może zależeć od bieżącej dostępności określonych usług czy funkcjonalności dostępnych w Serwisie).

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca, tj. Five Sisters Project Renata Boguszewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Renesansowej 8/12, kod pocztowy 01-905 Warszawa, REGON: 364348190, NIP: 5441510595, adres e-mail: kontakt@fivesistersproject.pl, numer telefonu +48 739001107 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora) („Administrator”).

Z inspektorem ochrony danych Five Sisters Project możesz skontaktować się poprzez e-mail: iod@fivesistersproject.pl.

3. Jak dbamy o Twoje dane?

Administrator przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Serwis, ale również użytkowników (łącznie: „Użytkownicy”), którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

 1. witryn internetowych i wszelkich stron oznaczonych lub współoznaczonych marką Meta (poprzednio: Facebook) (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Meta Platforms Inc. lub Meta Platforms Ireland Limited („Produkty firmy Meta”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Produkty firmy Meta udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Produktów firmy Meta, w tym dotyczących Danych Osobowych;

 1. aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Produktów firmy Meta kampanii reklamowych, w tym konkursów.

4. Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzana w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Serwisu korzystasz, w szczególności w celu realizacji na Twoją rzecz usług elektronicznych dostępnych w naszym Serwisie, umów sprzedaży, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz identyfikacji nadużyć typu ad fraud. Szczegóły poniżej.

CEL PRZETWARZANIA    ZAKRES DANYCHPODSTAWA PRAWNA
Kontakt z Tobą– adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości
– numer telefonu
– inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji
– imię i nazwisko
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.
Automatyczne powiadomienie Cię o dostępności produktu– adres e-mailPodstawą prawna takiego przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci powiadomienia o produkcie oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. działania marketingowe w uzasadnionym interesie Administratora.
Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi– imię i nazwisko
– adres
– adres e-mail
– adres zamieszkania
– numer telefonu
– dodatkowo: NIP dane o prowadzonej działalności gospodarczej
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.
Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych– dane dotyczące działalności gospodarczej
– imię i nazwisko
– adres
– NIP
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy– adres e-mail
– imię i nazwisko
– dane zawarte w treści reklamacji
– numer rachunku bankowego
– adres zamieszkania
– numer telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Cel marketingowy (newsletter)– adres e-mail
– imię i nazwisko
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).
Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów– wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania danych przez SerwisPodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami– wszystkie wyżej wymienione danePodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).
Zarządzanie stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony– IP
– zachowanie na stronie
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie, do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).
Wykorzystanie cookies na stronie– IP
– zachowanie użytkownika na stronie
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie.
Zarządzanie profilami administratora w social mediachdane, jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowejPodstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.
Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)zakres danych określony jest przez przepisy prawa i jest różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorzePodstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy o dwa miesiące przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 7. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych
 8. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie, napisz na adres iod@fivesistersproject.pl

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora iod@fivesistersproject.pl

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

7. Odbiorcy danych

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzystasz.

Katalog odbiorców danych wynika również z Twojej zgody lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku Twoich działań podejmowanych w Serwisie.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział w szczególności podmioty, które technicznie pomagają nam sprawnie świadczyć usługi i prowadzić Serwis, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych, wspierają nas w komunikacji przy wykorzystaniu wirtualnego asystenta dostępnego w naszym Serwisie), oferującą usługi uwierzytelniające rejestracji lub logowania do Konta, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, dostawcy mechanizmów bezpieczeństwa (takich jak reCAPTCHA), firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, badaniach satysfakcji Klientów, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych, firmy, które udzielają Użytkownikom kredytu konsumenckiego, a także firmy kurierskie i pocztowe oraz pośrednicy płatności. Twoje dane na bieżąco są udostępniane między Współadministratorami. 

Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany Polityce Cookies i powiązanej z nią belce cookies.

Co do zasady nasi partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu Twoich danych. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – przypominamy, że podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez partnerów lub wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda.

Odbiorcami Twoich danych mogą być również podmioty uprawnionego do tego na mocy prawa, np. odpowiednie organy, sądy lub urzędy.

8. Czy Twoje dane są przekazywane również do Państw Trzecich (spoza uropejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez nas z narzędzi wspierających naszą bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Meta (Facebook, Instagram), TikTok Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący z nami utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych.

W każdym przypadku przekazania danych poza EOG, stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowo w celu ochrony Danych Osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu, stosujemy ogólnie przyjęte standardy, spełniających wymogi RODO oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Masz prawo uzyskać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami na iod@fivesistersproject.pl

9. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z naszych usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, naszymi produktami lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

10. Jak długo przetwrzamy Twoje dane? osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

3 lub 6 lat + 1 rokw odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy nie;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzaniaw odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatnościw odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową;
do czasu wycofania zgody lub utraty przydatnościw odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.

11. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym w tym przypadku analizowane są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).

Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazujemy, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

12. Usługi elektroniczne

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobne technologie, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacja zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym przede wszystkim zapewnienie Ci możliwości zapoznania się z materiałami, które udostępniamy w ramach naszego Serwisu w oparciu o treść Regulaminu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu;
 2. działania marketingowe Administratora np. prezentowanie Ci reklam i ofert, także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Użytkowników, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora);
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne ze względu na właściwość świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, a tym samym konieczne, aby korzystać z Serwisu. Bez podania wspominanych Danych Osobowych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci usług, a Ty nie mogłabyś/mógłbyś z nich korzystać.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

13. Konto użytkownika

W ramach korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie, możesz założyć swoje Konto. Twoje Dane Osobowe, podane przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem z Konta oraz z naszego Serwisu, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenie Twojego Konta, abyś mogła/mógł cieszyć się z korzyści, które Ci oferuje (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w Serwisie etc.) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin;
 2. działania marketingowe Administratora np. prezentowanie Ci reklam i ofert, także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Użytkowników, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora);
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie, imię, nazwisko, adres e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Serwisie.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Serwisu), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

14. Opinie o produktach

W ramach korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie masz możliwość zamieszczania opinii i komentarzy o naszych produktach. W przypadku, gdyby z uwagi na podane przez Ciebie informacje, możliwa była identyfikacja Twojej osoby, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. umożliwienie Ci publikowania informacji, w tym opinii i komentarzy, o naszych produktach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz podczas korzystania z tej funkcjonalności Serwisu;

Realizacja przez nas umowy będzie obejmowała także przechowywanie na naszych serwerach lub serwerach naszych partnerów Danych Osobowych, które samodzielnie, dobrowolnie publikujesz za pomocą udostępnionych Ci narzędzi.

 1. działania marketingowe Administratora np. prezentowanie Ci reklam i ofert, także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Użytkowników, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora);
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jak nick i adres e-mail jest dobrowolne, jednak może być konieczne do dodania opinii lub komentarza o naszych produktach i usługach.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych. Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki.  Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki

15. Płatności odroczone

W przypadku, jeśli składając zamówienie korzystasz z opcji odroczonej płatności, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Tobie zawarcia z naszym partnerem umowy o udzielenie kredytu konsumenckiego w wysokości wartości nabywanego przez Ciebie produktu oraz kosztów wysyłki, która to wartość jest następnie przekazywana do nas celem pokrycia Twojego zobowiązania pieniężnego z tytułu kupowanego produktu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy o korzystanie z tej usługi;
 1. działania marketingowe Administratora np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora);
 2. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skorzystać z tej usługi.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy sprzedaży towaru nabytego z wykorzystaniem opcji odroczonej płatności, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

W zakresie związanym z przyznaniem kredytu konsumenckiego i zawarciem umowy o kredyt konsumencki administratorem Twoich Danych Osobowych jest także nasz partner udzielający Ci kredytu (np. spółka PayPo Sp. z o.o. poprzez Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu).

Będzie on więc również odbiorcą Twoich Danych Osobowych, które podajesz w naszym Serwisie celem skorzystania z opcji odroczonej płatności. Pozostałe informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

16. Odstąpienie od umowy

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku z odstąpieniem od umowy i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. obsługa złożonego przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń/adres e-mail, numer rachunku bankowego w przypadku obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy jest dobrowolne, ale może być konieczne, aby odstąpić od umowy.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres obsługi złożonego przez Ciebie oświadczenia oraz okres wynikający z przepisów prawa, które zobowiązują nas do dłuższego przetwarzania tych danych (zgodnie z ustawą o rachunkowości dowody księgowe dotyczące umowy sprzedaży przechowuje się co najmniej 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została ostatecznie zakończona/rozliczona), lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

17. Media społecznościowe

Twoje Dane Osobowe, w tym te które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. umożliwienie Ci aktywności na profilu, efektywne prowadzenie naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 2. zawarcie i realizacja umowy dotyczącej wykorzystywania przez nas, w szczególności na naszym koncie instagramowym oraz w innych materiałach promocyjnych, Twoich zdjęć, które przekażesz nam lub oznaczysz odpowiednim hasztagiem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie łączącej nas umowy licencji;
 3. działania marketingowe Administratora np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora;
 4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych. Administrator gromadzi dane dotyczące wszelkiej komunikacji, treści oraz inne informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkowników, przykładowo w związku z publikacją treści na fanpage’u, profilu lub wysłaniem wiadomości prywatnej. Jeśli posiadasz konto w serwisie społecznościowym, wówczas mamy również dostęp do informacji ustawionych przez Ciebie jako publiczne, w tym: nazwa użytkownika, informacje zawarte w profilu publicznym oraz wszelkie treści udostępniane publicznie.

Gdy korzystasz z fanpage’a, profilu na Facebooku, Intagramie, TikToku te korzystają z plików cookie i innych podobnych technologii, aby monitorować Twoje zachowania. Dzięki temu otrzymujemy tak zwane „statystyki strony”, które przedstawiają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających fanpage czy profil i nie ma możliwości powiązania ich z Tobą czy inną osobą. Nie mamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez Facebook na potrzeby przygotowywania statystyk strony. Przetwarzanie danych celem przygotowywania statystyk prowadzi wyłącznie Facebook/Instagram. Dzięki ww. statystykom możemy optymalizować nasz fanpage’e czy profil np. poprzez lepsze dopasowanie zamieszczanych treści do zainteresowań i nawyków odwiedzających nasze media społecznościowe.

Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy zgodnie z pkt 2 powyżej Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a w pozostałym zakresie – przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

18. Konkursy

Twoje Dane Osobowe, w tym te które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. umożliwienie Ci aktywności na profilu, efektywne prowadzenie naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 2. zawarcie i realizacja umowy dotyczącej wykorzystywania przez nas, w szczególności na naszym koncie instagramowym oraz w innych materiałach promocyjnych, Twoich zdjęć, które przekażesz nam lub oznaczysz odpowiednim hasztagiem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie łączącej nas umowy licencji;
 3. działania marketingowe Administratora np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora;
 4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych. Administrator gromadzi dane dotyczące wszelkiej komunikacji, treści oraz inne informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkowników, przykładowo w związku z publikacją treści na fanpage’u, profilu lub wysłaniem wiadomości prywatnej. Jeśli posiadasz konto w serwisie społecznościowym, wówczas mamy również dostęp do informacji ustawionych przez Ciebie jako publiczne, w tym: nazwa użytkownika, informacje zawarte w profilu publicznym oraz wszelkie treści udostępniane publicznie.

Gdy korzystasz z fanpage’a, profilu na Facebooku, Intagramie, TikToku te korzystają z plików cookie i innych podobnych technologii, aby monitorować Twoje zachowania. Dzięki temu otrzymujemy tak zwane „statystyki strony”, które przedstawiają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających fanpage czy profil i nie ma możliwości powiązania ich z Tobą czy inną osobą. Nie mamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez Facebook na potrzeby przygotowywania statystyk strony. Przetwarzanie danych celem przygotowywania statystyk prowadzi wyłącznie Facebook/Instagram. Dzięki ww. statystykom możemy optymalizować nasz fanpage’e czy profil np. poprzez lepsze dopasowanie zamieszczanych treści do zainteresowań i nawyków odwiedzających nasze media społecznościowe.

Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy zgodnie z pkt 2 powyżej Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a w pozostałym zakresie – przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

19. Promocje

W zależności od prowadzonej przez nas promocji może się zdarzyć, że będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe. W takim przypadku, gdy zdecydujesz się na korzystanie z promocji organizowanej przez Administratora, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. przeprowadzenie promocji i skorzystanie z niej przez Ciebie – podstawa prawna zależy od rodzaju promocji oraz zasad jej prowadzenia: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora albo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz akceptując regulamin promocji;
 2. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. działania marketingowe Administratora np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora;
 4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby wziąć udział w organizowanej promocji, a nadto aby złożyć reklamacje dotyczące udziału w promocji.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia promocji, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

20. Remarketing

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. zachęcenie Ciebie do powrotu do naszego Serwisu, w tym umożliwienie Ci kontynuowania przerwanego procesu zakupu (np. w przypadku zamknięcia strony internetowej powodującego „porzucenie” koszyka), w szczególności z wykorzystaniem dedykowanych, sprofilowanych wiadomości email dostosowanych do etapu na jakim prowadziłaś/prowadziłeś zakupy (w szczególności kierujemy się troską o Twój czas, tak abyś nie straciła/stracił szansy na dokończenie rozpoczętego już i często zaawansowanego procesu zakupu, który zwykle wymagał od Ciebie zaangażowania w poszukiwanie odpowiednich produktów, porównywania ich, dodawania do koszyka etc.) – podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora (utrzymywanie relacji i dbanie o relacje z potencjalnymi Klientami).
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, abyśmy mogli realizować nasze działania w ramach remarketingu.

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

21. Retargeting

W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies lub podobnej wyrażasz zgodę, pliki te zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią Danych Osobowych (nie pozwalają na Twoją identyfikację).

W przypadku jednak, jeśli informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię mogą zostać powiązane z Tobą i Twoją aktywnością w Serwisie, tak zebrane Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 1. przekazanie Ci dostosowanych, sprofilowanych treści reklamowych, gdy odwiedzasz inne strony internetowe, w tym należące do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami po tym, jak wcześniej odwiedziłaś/odwiedziłeś nasz Serwis (przykładowo na innych stronach www możesz zobaczyć reklamy poprzednio oglądanych produktów w naszym Serwisie).

Prowadzimy nasze działania, ponieważ wierzymy, że atrakcyjniejsze i bardziej praktyczne jest, aby otrzymywane przez Ciebie reklamy odpowiadały Twoim zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy Twojego wcześniejszego zachowania w oparciu o technologię ciasteczek (brak związku pomiędzy wyświetlaną reklamą a Twoimi zainteresowaniami i potrzebami mógłby być dla Ciebie uciążliwy).

Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora. 

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby wyświetlane Tobie reklamy były możliwie zgodne z Twoimi potrzebami, a tym samym jak najmniej uciążliwe.

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

22. Badanie satysfakcji klientów

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich) są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. badanie satysfakcji Klientów (np. poprzez wykorzystanie różnego rodzaju ankiet, także wysyłanych do Ciebie w dogodny sposób możliwie dostosowany do form naszego kontaktu, np. na Twój telefon, mailem lub pocztą tradycyjną), a w konsekwencji ulepszenie Serwisu, jakości oferowanych przez Administratora usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Ci udział w badaniu satysfakcji.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do przeprowadzenia badania satysfakcji oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań zmierzających do ulepszenia Serwisu lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

23. Pomiary statystyczne, analityka, bezpieczeństwo i ulepszanie naszych usług

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas całej Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich) są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. ulepszenie Serwisu, jakości oferowanych przez Administratora usług, jak również produktów i usług oferowanych przez spółki wchodzące w skład naszej Grupy, zapewnianie bezpieczeństwa Serwisu oraz dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi ich przetwarzanie w ww. celach.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do pomiarów statystycznych, analiz oraz opracowania i wdrożenia rozwiązań zmierzających do ulepszenia Serwisu lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Ze względu na konieczność zapobiegania działaniom tzw. robotów internetowych, stosujemy mechanizmy Google reCAPTCHA do badania czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu możemy ujawnić firmie działającej pod marką Google Twój adres IP oraz inne dane pozwalające określić, czy odwiedzający nasz Serwis lub aplikację jest osobą fizyczną (w szczególności: techniczne elementy urządzenia, ustawienia przeglądarki oraz informacje o zachowaniu w Serwisie lub aplikacji) i czy nie dochodzi do maszynowych czy zautomatyzowanych działań w naszym Serwisie lub aplikacji. Informacje o pozostałych odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki.

24. Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez  („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia mojej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. 

Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili, o których więcej powyżej,
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, META (Facebook) Piksel, Hotjar.

META (Facebook) Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, pozwalający na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami.

Więcej o narzędziu META (Facebook) Piksel przeczytasz na stronie dostawcy:
https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika.

Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Do zarządzania plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami (piksele śledzące, web beacons itp.) oraz powiązanymi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody „Real Cookie Banner”. Szczegóły na temat tego, jak działa „Real Cookie Banner” można znaleźć na https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Państwa zgodami.

25. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia informacje np. o następujących środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 • certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są Dane Osobowe.

26. Czy niniejsza polityka może być zmieniona i jak się o tym dowiesz?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

27. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 18.06.2024 r

Shopping Cart
Scroll to Top